Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


6.osztály - irodalom

mítosz: istenekről szóló csodás történet

mitológia: adott nép mítoszainak összessége

görög istenek, mitológiai lények,

Orpheusz és Eurüdiké; Artemisz és Aktion;A kalüdóni vadászat; Tantalosz, Niobé, Sziszüphosz, Midasz király,Parisz ítelete

monda: valóságos helyhez, eseményhez, személyhez fűződő, de mesés elemeket is tartalmazó epikus mű

Bors vára,Lehel kürtje, Zotmund története,Dugovics Titusz története,

rege: ősi mítikus történet

Arany János: Rege a csodaszarvasról

legenda: szentek életéről szóló csodás történet

Margit legenda

Biblia:

könyvek - Szent iratok gyűjteménye ; a keresztény zsidó vallás szent könyve

görög elnevezés

műfajai: elbeszélés, példabeszéd, párbeszéd,líra( himnusz, siralom,jövendölés,jeremiád,szerelmi dal)

Ószövetség (Ótestamentum): Isten szövetséget köt az általa kiválasztott néppel

Ábrahám, Izsák, Jákob, Mózes

szigorú törvényeket ír elő, ezért nekik ígérte a Kánaán földjét (ígéret földje)

nyelv: klasszikus héber, arámi

kanonizálás: végleges szöveg kialakítása; szempont: vallási, esztétikai, irodalmi

téma: zsidóság őstörténete

első 5 könyv: Tóra

1.könyv : a teremtés könyve: Genezis( világ keletkezése, emeber őstörténete

Káin és Ábel, Bábel tornya,Szodoma és Gomora pusztulása,Bileam szamara,Dánielt az oroszlánok barlangjába vetikA salamoni ítélet

Újszövetség (Újtestamentum):

a zsidóság megszegi az isteni törvényeket, az újszövetségben Isten Jézus Krisztus által, aki Isten fiaként kínhalállal megváltja az emberiséget.Ezáltal eltörölte az ősbűnt.

nyelve: görög

1.rész: 4 evangélium ( jóhír) Márk, Lukács, János

Jézus élettörténete

2.rész: Apostolok cselekedetei: őskeresztény egyház története

3. rész: Jelenések könyve

A tékozló fiú története, pilátus ítélete, Saul megtérése

 

ballada

jellemzői:

- párbeszédre épül, tömör

- ismétlések - szaggatott előadásmód

- tragédia

népballada: ismeretlen szerző, szájhagyomány útján, gyakran énekelve terjedt, gyűjtők lejegyeztés pl. Arany János

tragédia kiváltója: babona, társadalmi különbségek, pénz, vagyon

Kőmíves Kelemen:

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.